Vitamin C

Vitamin C se intenzivno istražuje kao dodatak prehrani zbog svoje antioksidativne aktivnosti te ostalih utjecaja na homeostazu i zaštitu od slobodnih radikala. Upravo zbog dokazanih blagotvornih učinaka mnogi ljudi konzumiraju količine vitamina C mnogo veće od RDA. Definirana je gornja granica unosa vitamina C od ≤ 2000 mg za odrasle na dan (sigurna za većinu osoba). Dodaci prehrani koji sadrže vitamin C su jedni od najčešće korištenih, a dokazi o sigurnosti vitamina C u dozama manjim od 2000 mg/dan su konzistentni (53).
Literaturni podaci ukazuju da se količina apsorbiranog željeza povećava povećanjem unosa vitamina C, osobito kod unosa s 25-50 mg/dan. Iznad toga, vitamin C ima vrlo mali učinak na količinu apsorbiranog željeza. Većina objavljenih studija snažno ukazuje da vitamin C u dozama do 2000 mg/dan ne povećava skladišta tjelesnog željeza u mjeri da bi to izazvalo bilo kakve klinički značajne neželjene učinke.