Termalne vode

Posebno bogatstvo za život i zdravlje čovječjeg organizma imajue mineralne, termalne i izvorske vode. Iskorištavanje tog prirodnog bogatstva još uvijek je premaleno, a posebno se to odnosi na termalne vode, čiji se zdravstveni, energetski i gospodarski potencijali koriste u zanemarivom postotku. Brojni termalni izvori u kontinentalnom dijelu Hrvatske već su donekle iskorišteni kao poznata lječilišta. Potencijal ljekovite termalne vode je ogroman, te uz izgradnju odgovarajuće infrastrukture, dodatnih zabavnih sadržaja u priridi i marketinških napora, predstavlja mogućnost cjelogodišnjeg poslovanja i zahtjeva angažiranje čitave regije.