PMS

Predmenstrualni sindrom (PMS) je skup simptoma koji se ciklički pojavljuju ovisno o fazama menstrualnog ciklusa u obliku psihičkih i fizičkih tegoba. Tegobe se najčešće javljaju u lutealnoj fazi ciklusa, 7 – 10 dana prije mjesečnice i nestaju nekoliko sati nakon početka menstruacijskog krvarenja. Računa se da više od 70% žena pati od predmenstrualnog sindroma, a većina žena u zapadnom svijetu. (anglosaksonska i njemačka literatura navodi 40%). Stres jedan od važnijih uzroka i pod njegovim utjecajem je najizraženiji, dok su promjene prije menstruacije gotovo neprimjetne ako žene borave u mirnoj okolini koja opušta.