Inhalatori

Terapija inhalacijom je učinkovita kod:

Infekcija gornjih i donjih dišnih puteva: bakterijski i virusni sinusitis, rinitis, bronhitis.
Poremećaja koji dovode do smanjenih respiratornih funkcija: astma, kronični bronhitis.