Biotin

Biotin sudjeluje u metabolizmu ugljikohidrata, masti i proteina. Potreban je za različite metaboličke funkcije koje uključuju glukoneogenezu, lipogenezu, biosintezu masnih kiselina. Pomaže u iskorištavanju bjelančevina, folne kiseline i vitamina B12.

Suggestions

  • Make sure all words are spelled correctly.
  • Try different keywords.
  • Try more general keywords.